COACHING

Coaching organisations

Leaders

Toekomstgericht leiderschap draait niet meer enkel rond expertise en kennis, zover zijn we al een tijdje! Een set van soft skills is minstens even belangrijk om het beste uit jezelf en je team te halen.

Het EQi 2.0 Leaderschip Assessment is één van de eerste en enige wetenschappelijk onderbouwde instrumenten dat wereldwijd gebruikt wordt, dat toelaat om jouw set van emotionele vaardigheden in kaart te brengen en verder te ontwikkelen. Om een ‘future-proof’ leider te worden!

We brengen in kaart hoe jij als leider vandaag omgaat met emoties: hoe ze jou beïnvloeden in je zelfperceptie, je expressie, je relaties, je besluitvorming en het beheer van stress. We nemen dit resultaat als een nulpunt en zetten je op weg naar meer balansen, meer maturiteit.

Emotionele maturiteit leidt tot heel wat groei, zoals meer openheid, betere relaties, flexibiliteit, een proactieve mindset…

Teams

Ook je team heeft als uitdaging om future-proof te zijn en te blijven.

Een team als samenspel van individuen, heeft eveneens baat bij het kennen en ontwikkelen van de set van emotionele vaardigheden waarover het beschikt. Het EQi 2.0 Leaderschip Assessment als wetenschappelijk onderbouwd en wereldwijd gebruikt instrument, kan ook voor je team een interessante uitdaging zijn, op weg naar positieve evolutie en succes.

In de teamcoachings beperken we ons niet tot woorden, motivationele boost, losse ideeën en overtuigingen van mensen. We gaan de ratio voorbij en de beleving IN om een nieuwe manier van interactie te oefenen. Na onze workshop ga je huiswaarts met concrete inzichten, reflectie-punten en een actieplan.

Workshops zijn corona-proof en kunnen zowel online als offline doorgaan!

Workshops kunnen doorgaan op een heerlijke locatie – omgeven door natuur – ver weg van chaos en rumoer – waar focus ligt op rust & welbevinden en waar focus kan komen op wat er het meest toe doet. Evengoed kunnen ze doorgaan in een meer stedelijke omgeving of in jullie eigen lokalen. We bieden een unieke speelse balans aan tussen interactieve reflectieve sessies en onvergetelijke activiteiten.

Professionele gecertificeerde coaches begeleiden jouw team doorheen een goed gestructureerd en actie-gericht proces van verbinding en reflectie, waarna intenties ook in actieplannen gegoten worden.

We starten uiteraard met een Team Opportuniteiten Scan om bewustzijn te creëren en om te verzekeren dat we de vinger op de wonde leggen in het teamtraject. Op het einde van het traject wordt een follow-up moment afgesproken om te evalueren of acties ook verzilverd worden en of stappen in de juiste richting gezet worden.

Andere topics met oog op de evolutie van teams:

  • Vertrouwen installeren;
    Een open feedbackcultuur installeren;
  • Betrokkenheid van alle teamleden creëren;
  • Elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden;
  • Een gezamenlijke doelstelling formuleren;
  • Een high impact team worden dat gezamenlijke resultaten bereikt;
  • Verbindend communiceren met elkaar (non violent communication).

COACHING

Klaar om samen
stappen te zetten?

When life puts you in though situations, don’t say ‘why me’, say ’try me’!

We don’t grow when things go easy, we grow by facing challenges….