COACHING YOU

Emotionele intelligentie
op weg naar meer succes

Toekomstgericht werken en leiderschap draait niet meer enkel om expertise en kennis – dat is intussen al oud nieuws! Een gebalanceerde set van soft skills is minstens even belangrijk om het beste te halen uit jezelf.

Het EQ-i 2.0 Assessment is één van de eerste en enige wetenschappelijk onderbouwde instrumenten dat wereldwijd gebruikt wordt, dat toelaat om jouw set van emotionele vaardigheden in kaart te brengen en verder te ontwikkelen. Om ‘future-proof’ te evolueren!

We brengen in kaart hoe jij vandaag met emoties omgaat: hoe ze jou beïnvloeden in je zelfperceptie, je expressie, je relaties, je besluitvorming en het beheer van stress. We nemen dit resultaat als een nulpunt en zetten je op weg naar meer balansen tussen je emotionele vaardigheden.

Emotionele maturiteit leidt ondermeer tot meer openheid, betere relaties, flexibiliteit, een proactieve mindset.

Praktisch

  • Modaliteiten te bespreken tijdens een vrijblijvende intake;
  • Een online vragenlijst van 133 vragen;
  • Een feedback moment;
  • Individuele coaching sessie(s);
  • Een concreet actieplan ter afsluiting;
  • Off line en/of online.

De Coaching You modules

Emotionele intelligentie op weg naar meer succes.

Ken jezelf en blijf bij jezelf als (jonge) leider

Je valkuilen, schaduwkanten en saboteurs in de ogen kijken

Burn-out  preventieReïntegratie

Student in spe –
studie-keuze begeleiding