COACHING You

Burn-out
preventie & reïntegratie

Een multidisciplinaire holistische aanpak biedt de beste resultaten in preventie van en re-integratie na burn-out. De aanpak is preventief gericht op het verhogen van de veerkracht en curatief op het sneller terug naar de werkvloer kunnen na uitval, met meer veerkracht.

Het aangeboden traject bestaat uit 3 fases:

  • Een intake waarbij de huisarts de medische aspecten en gevolgen van burn-out toelicht. Hij analyseert jouw behoeften en stelt een traject op maat op. Hij volgt je evolutie maandelijks op en stelt het traject bij in functie van je behoeftes.
  • Een relaxatiefase met focus op rust. Naast pure relaxatie, komen ook psychotherapie en beweging aan bod indien nodig/wenselijk.
  • De re-integratiefase bereidt je tenslotte voor op de terugkeer naar het werk. Je brengt je professionele doelen in kaart, kijkt naar je (werk)identiteit, je energiegevers en talenten, je waarden, je opties / passies. Je sluit af met een concreet actieplan. Met hernieuwd vertrouwen en veerkracht terug het werkveld in…

Praktisch:

  • Modaliteiten te bespreken tijdens een vrijblijvende intake;
  • Opvolging door een team van experten;
  • 3 sessies/week; telkens van 1u – enkel loopbaanbegeleiding 1,5u
  • Gemiddelde termijn van 3 à 4 maanden van start tot einde traject;
  • Sessies offline en/of online.

De Coaching You modules

Emotionele intelligentie op weg naar meer succes.

Ken jezelf en blijf bij jezelf als (jonge) leider

Je valkuilen, schaduwkanten en saboteurs in de ogen kijken

Burn-out  preventieReïntegratie

Student in spe –
studie-keuze begeleiding